Stangvik småbåthavn


Her har vi flyttet molo og satt opp en natursteinsmur på innsiden av moloen med stein fra Sætergård Skifer AS på ca 350m².
Vi har med sprengningshjelp fra Vatn Maskinstasjon senket bunnen i bassenget.
Vi har plastret/muret skråningen mot land og pusset opp området.

Vi vil gratulere Stangvik Småbåtlag med nytt fint anlegg!