Riving av krana på Tussvik-kaia


Vi fikk i oppdrag å rive krana. Denne hadde sett sine beste dager!
Dette var et utfordrende oppdrag, krana skulle rives og delene skulle på land!
Oppdraget krevde en del planlegging. Oppdraget var meget vellykket takket være dyktige arbeidskarer!

Oppdraget utført juli 2010.