Prosjekter under utførelse

Velg fra menyen til venstre for å se prosjekter som Mikkelsen Maskin AS deltar i.

Du kan også se tidligere prosjekter vi har utført, klikk her for å se våre referanser innen grunnarbeid, planering av tomter, kraftverk, riving etc.

Kryss Øye

Opparbeidelse av nytt kryss på Øye. Oppdrag for Surnadal Kommune.

 

Svartvatnet B-10

Grunnarbeid og utomhusarbeid for Vibo.

 

Hustomt Nordvik

Oppstart tomtearbeid på Nordvik. Grunnarbeid og klargjøring til betongarbeid. Vibo Entreprenør AS tar seg av husbyggingen.