Nordsvorka Kraftverk


På denne jobben var vi underleverandør for Volda Maskin AS. Vår jobb var å grave rørgate og stasjonstomt, og å legge rør.
Rørdimensjon er 1600 og 1800mm. Rør lengde ca 800 meter.  I 2007 var kraftverket satt i drift. Kraftverket har en årsproduksjon på 12,5GWh.