Grytvegen – Utbedring/fortau


Jobb for Surnadal Kommune. Her skal det traues ut dårlig masse og påkjøres ny masse og det skal skiftes stikkrenner.
Vi har samarbeid med AS Elektro for levering og montering av gatelys.
Anleggsgartner Ingvar Jonassen skal sette kantstein og sette opp støttemurer.
Rekkverk leveres og monteres av Arvid Gjerde AS.